Internetowe Biuro Obsługi

Lista wykonawców

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH.

Nazwa Firmy

Adres Firmy

e-mail

Telefon

 Firma Handlowo- Usługowa
„Transkop” Spółka  Cywilna
 M. M. Smoła
Gołęczyna 45
39-220 Pilzno
transkop_sc@tlen.pl 146810656
604 278 974
 Firma Usługowo-Handlowa
„ECO-THERM” Tadeusz Mikosz
ul. Szeroka 3
9-215 Czarna
eco.therm.mikosz@gmail.com 604 906 030
146761007
HYDROBUD Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych
B.Pysz U.Pysz Sp. j.
Latoszyn 31 c
39-200 Dębica
biuro@hydrobud.pl 146700827
Usługi Wodno-Kanalizacyjne
Stanisław Lis
ul. Witosa 8/20
39-200 Dębica
stanislawlis@poczta.onet.pl 537 089 238
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Hydrotechnicznych „HYDRO-EKO” Latoszyn 31 c
39-200 Dębica

hydro-eko@hydro-eko.com.pl 604 456 553
KOM-BUD-INSTAL Zakład
Usługowo-Handlowy Zbigniew Nowak
ul. Wielopolska 206
39-200 Dębica
kombudinstal@interia.pl 605 637 014
PRO-MONT Sp. Jawna ul. Tuwima 4
39-200 Dębica
michalmazanek@pro-mont.com.pl

 602 725 620

PET-POL Petela Tomasz ul. Krakowska 51
39-215 Czarna
tomaszpetela@o2.pl 608 315 093
604 901 580
Usługi Budowlane CO-WOD-KAN Tomasz Drąg Żyraków 44 B
39-200 Dębica
518 536 228
USŁUGI INSTALACYJNE
Krzysztof Kubisztal
Nagawczyna 414
39-200 Dębica
instalacje@poczta.okay.pl 606 372 212
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego
WOD-KAN-CO I GAZU Jan Pijar
ul.Gawrzyłowska 57a
39-200 Dębica
janpijar@op.pl 606 414 806
Zakład Usług Budowlano-
Montażowych „WODMEL” R. Śniegowski, E. Pociask Spółka Jawna
ul.Cmentarna 25
39-200 Dębica
   wodmel@mt.pl 146818101

 

♦ Oprócz wymienionych wyżej podmiotów, roboty mogą być wykonywane przez każdą inną  osobę, posiadającą odpowiednie uprawnienia, określone przepisami Prawa Budowlanego.

♦ Osoby lub podmioty zainteresowane, a nie umieszczone na tej liście prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta „Wodociągów Dębickich”.

♦ Jednocześnie uprzejmie informujemy, że osoby zatrudnione w „Wodociągach Dębickich” nie mogą wykonywać robót budowlanych w przypadku, gdy budowane urządzenia, sieci lub przyłącza mają być w przyszłości dołączone do sieci Spółki.

                                                                                                                                                            

Zarząd Spółki